Loading Udalosti

« Všetky udalosti

  • This udalosť has passed.

Zasadanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

26.03.2007 00:00
Dátum:
26.03.2007
Čas:
00:00
Organizátor:
Európsky parlament
Miesto konania:
Brusel, Belgicko
WWW:
Oficiálna stránka udalosti

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci má vo svojej pôsobnosti:

  • ochranu občianskych práv, ľudských práv a základných práv vrátane ochrany menšín, ako ju stanovujú zmluvy a Charta základných práv Európskej únie, a to na území celej únie,
  • opatrenia potrebné na boj proti všetkým formám diskriminácie s výnimkou foriem diskriminácie založenej na pohlaví alebo tých, ku ktorým dochádza na pracovisku a na trhu práce,
  • legislatívu v oblastiach transparentnosti a ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov,
  • vytvorenie a rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, najmä:
  • opatrenia týkajúce sa vstupu a pohybu osôb, azylu a migrácie, ako aj súdnej a administratívnej spolupráce v občianskych veciach,
  • opatrenia týkajúce sa jednotnej správy vonkajších hraníc,
  • opatrenia týkajúce sa spolupráce policajných orgánov a súdov v trestných veciach,
  • Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť a Európske monitorovacie centrum pre rasizmus a xenofóbiu, Europol, Eurojust, Cepol a ďalšie orgány a agentúry činné v tejto oblasti,
  • stanovenie jasného rizika vážneho porušenia zásad spoločných pre všetky členské štáty niektorým členským štátom.

Členom výboru je o.i. Edit Bauer (EPP-ED).

REKLAMA

REKLAMA