Loading Udalosti

« Všetky udalosti

  • This udalosť has passed.

Zasadanie Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

11.04.2007 00:00 - 12.04.2007 00:00
Dátum:
11.04.2007 - 12.04.2007
Organizátor:
Európsky parlament
Miesto konania:
Brusel, Belgicko
WWW:
Oficiálna stránka udalosti

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa má vo svojej pôsobnosti:

  • koordináciu vnútroštátnej legislatívy v oblasti vnútorného trhu a colnej únie na úrovni spoločenstva, najmä:
  • voľný pohyb tovarov vrátane harmonizácie technických noriem,
  • právo usadiť sa,
  • slobodu poskytovania služieb s výnimkou finančného a poštového sektora,
  • opatrenia zamerané na identifikáciu a odstránenie možných prekážok fungovania vnútorného trhu,
  • presadzovanie a ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov v rámci vytvárania vnútorného trhu, s výnimkou otázok verejného zdravia a bezpečnosti potravín.

Členom výboru je o.i. Zita Pleštinská (EPP-ED).

REKLAMA

REKLAMA