Loading Udalosti

« Všetky udalosti

 • This udalosť has passed.

Zasadanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (7.-8.5.2007)

07.05.2007 00:00 - 08.05.2007 00:00
Dátum:
07.05.2007 - 08.05.2007
Organizátor:
Európsky parlament
Miesto konania:
Brusel, Belgicko
WWW:
Oficiálna stránka udalosti

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín má vo svojej pôsobnosti:

 • environmentálnu politiku a opatrenia na ochranu životného prostredia, týkajúce sa najmä:
 • znečistenia vzduchu, pôdy a vôd, odpadového hospodárstva a spracovania odpadu, nebezpečných látok a prípravkov, úrovne hluku, zmien podnebia, ochrany biodiverzity,
 • trvalo udržateľného rozvoja,
 • medzinárodných a regionálnych opatrení a zmlúv zameraných na ochranu životného prostredia,
 • obnovy narušeného životného prostredia,
 • civilnej ochrany,
 • Európskej agentúry pre životné prostredie,
 • verejné zdravie, najmä: programy a osobitné kroky v oblasti zdravia obyvateľstva; farmaceutické a kozmetické výrobky, zdravotné aspekty bioterorizmu,
 • Európsku agentúru pre hodnotenie liekov a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb;
 • otázky bezpečnosti potravín, najmä: označovanie a bezpečnosť potravín, veterinárnu legislatívu týkajúcu sa ochrany proti rizikám na ľudskom zdraví; hygienické kontroly potravín a zariadení potravinárskej výroby,
 • Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsky úrad pre potraviny a veterinárnu medicínu.

Členom výboru je o.i. Irena Belohorská (NI).

REKLAMA

REKLAMA