Loading Udalosti

« Všetky udalosti

  • This udalosť has passed.

Zasadnutie Ústavnoprávneho výboru NR SR

18.03.2008 00:00
Dátum:
18.03.2008
Čas:
00:00
Organizátor:
NRSR
Miesto konania:
Bratislava
WWW:
Oficiálna stránka udalosti

Ústavnoprávny výbor NR SR na svojom pravidelnom zasadnutí prerokuje okrem iného tieto body:

503 – Vládny návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov

526 – Vládny návrh zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)

542 – Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2007 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2008

Analýza o podiele komunitárneho práva na tvorbe slovenskej legislatívy v období rokov 2006 – 2007

Dátum:
14.11.2007
Čas:
00:00
Organizátor:
NR SR
Miesto konania:
Bratislava

Ústavnoprávny výbor NR SR – Budova NR SR, námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150

  • Vládny návrh zákona o podpore kombinovanej výroby založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 429
  • Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 408
  • Vládny návrh zákona o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 413
  • Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008 – 366
Dátum:
13.11.2007
Čas:
00:00
Organizátor:
NR SR
Miesto konania:
Bratislava

Ústavnoprávny výbor NR SR, Budova NR SR, námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150

Vládny návrh zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 430

Vládny návrh zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov – 442

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov –  443

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – 418

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov – 407

Vládny návrh zákona o pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva – 428

Dátum:
09.10.2007 - 10.10.2007
Organizátor:
NR SR
Miesto konania:
Bratislava
REKLAMA

REKLAMA