Loading Udalosti

« Všetky udalosti

  • This udalosť has passed.

Zasadnutie Výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport

26.03.2008 00:00
Dátum:
26.03.2008
Čas:
00:00
Organizátor:
NRSR
Miesto konania:
Bratislava
WWW:
Oficiálna stránka udalosti

Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport na svojom pravidelnom zasadnutí okrem iného prerokuje aj tieto body:

  • 560 – Vládny návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 577 – Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA na vydanie zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 576 – Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina FRONCA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • 580 – Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Tatiany ROSOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2003 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum:
21.01.2008
Čas:
00:00
Organizátor:
Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
Miesto konania:
Bratislava

Okrem iného sa Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport bude zaoberať týmito bodmi:

  520Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva

      Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Spoločenstva na programe v oblasti výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi KOM (2007)514

REKLAMA

REKLAMA