Videá

Ekonomika 18-05-2022

Nahradí nutričné skóre rady doktora Google? (VIDEO)

EÚ diskutuje o novom označovaní výživovej hodnoty potravín na prednej strane obalu, ktoré má motivovať spotrebiteľov k zdravšiemu stravovaniu. Jednou z možností je označovanie nutričným skóre, ktoré sa počíta na základe obsahu priaznivých a nepriaznivých výživových látok.
Budúcnosť EÚ 18-05-2022

Diskusia | Ochráni Únia slobodu svojich médií?

Slobodné médiá sú dôležitým pilierom demokracie, tie európske však čelia čoraz väčším tlakom. Akým problémom čelia slovenské a české médiá?
Ekonomika 05-05-2022

Prezident Výboru regiónov: Využitie eurofondov na riešenie kríz je v poriadku (VIDEO)

Krízy prehlbujú regionálne rozdiely. Použitie eurofondov na ich riešenie podporujem. Musíme ich ale použiť pružne a včas. Teraz nie je čas na zbytočnú byrokraciu, hovorí v rozhovore prezident Európskeho výboru regiónov APOSTOLOS TZITZIKOSTAS.
Ekonomika 29-04-2022

Kraje a Partnerská dohoda (VIDEO)

Vláda v apríli schválila Partnerskú dohodu, ktorá vytvára základný rámec pre rozdelenie eurofondov v programovom období 2021 až 2027. V pripomienkach sa samosprávne kraje pýtali na detaily k spôsobu implementácie eurofondov.
Ekonomika 26-04-2022

Bez pôdy aj dotácií: Petržalská farma skúša možnosti hydroponického pestovania (VIDEO)

Farma Hausnatura pod strechou petržalskej budovy pestuje bylinky a zeleninu. Základom vertikálneho hydroponického pestovania je voda so všetkými potrebnými živinami a dobré osvetlenie. Keďže ale takáto farma nepestuje v pôde, nemá nárok na dotačnú podporu.
Budúcnosť EÚ 26-04-2022

Diskusia | Zelená mestská mobilita

Portál EURACTIV Slovensko, občianske združenie EuroPolicy a Žilinská univerzita v Žiline zorganizovali diskusiu pre študentov s názvom Zelená mestská mobilita.
Ekonomika 13-04-2022

Deň regiónov 2022 | 20 rokov samosprávnych krajov

Združenie samosprávnych krajov SK 8 pripravilo výročné podujatie pri príležitosti 20. výročia existencie samosprávnych krajov.
Ekonomika 08-04-2022

Únia potrebuje spoločný zákon na ochranu pôdy (VIDEO)

Erózia môže preniesť pôdu z jedného štátu do druhého, preto Únia potrebuje cezhraničný prístup pri ochrane pôdy, hovorí europoslanec Michal Wiezik. Podľa štátneho tajomníka agrorezortu Martina Kováča by pôdny zákon EÚ mal stanoviť minimálne kritériá na hodnotenie stavu pôdy. 
Budúcnosť EÚ 29-03-2022

Heger: Najbližšie týždne ukážu, ako bude treba prispôsobiť únijné zmluvy

Dnešné okolnosti zmenia závery Konferencie o budúcnosti Európy. Už teraz vidieť zmenu rétoriky, z európskeho odstrašovania sa stala európska obrana, hovorí v rozhovore premiér Slovenskej republiky EDUARD HEGER. 
Budúcnosť EÚ 29-03-2022

Diskusia | Ako vidí Česká republika reformu Európskej únie?

Česko bude v druhej polovici roka 2022 predsedať Rade EÚ. Ako ovplyvnila Konferenciu o budúcnosti Európy situácia na Ukrajine? Ako sa líšia české závery konferencie od tých slovenských? Zástupkyne českej politickej a mediálnej obce odpovedajú aj na tieto otázky.
Obrana 17-03-2022

Diskusia | Obranná politika Európskej únie: Nové otázky pri vojne na Ukrajine

Konflikt na Ukrajine jasne ukazuje, že je dôležité, aby Európska únia mala účinné a konkrétne nástroje na posilnenie svojej kolektívnej schopnosti predvídať, rozhodovať a konať v záujme svojej bezpečnosti. Rovnako nastoľuje otázky o vojenských misiách mimo hraníc EÚ.
Doprava 08-03-2022

Diskusia | Skončia automobilky na Slovensku? Príležitosti a riziká transformácie automobilového sektoru

Ako sa svetovým trendom prispôsobujú automobilky a dodávatelia na Slovensku a ako reaguje slovenská vláda? Ako by sa slovenská ekonomika vyrovnala s nezvládnutou transformáciou sektora? V online diskusii odpovedajú kľúčoví aktéri.
Ekonomika 03-03-2022

Samosprávam by pomohla predvídateľnosť eurofondových alokácií a výziev pre územie (VIDEO)

Jeden operačný program môže zjednodušiť čerpanie eurofondov v území. Štát by mal ale hlavne zlepšiť projektovú podporu pre samosprávy a podporiť ich v integrovanom prístupe, napríklad tým, že im dá kompetencie na rozhodovanie o tvrdých aj mäkkých projektoch.
Budúcnosť EÚ 22-02-2022

Zuzana Hozlárová: O Únii by sa malo učiť už na základnej škole (VIDEO)

Hozlárová zastupuje slovenských občanov na plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy. V rozhovore hovorí, že bola na začiatku skeptická a aj neskôr ju sklamal nezáujem politikov. 
Budúcnosť EÚ 21-02-2022

Brexit ani päť rokov po referende neinšpiruje iné krajiny (VIDEO)

Cena odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ sa od roku 2020 vyšplhala na viac ako 500 miliárd libier. Väčšina Britov už považuje referendum za nesprávne rozhodnutie a po viac ako päť rokoch sa nenašla členská krajina, ktorá by ich chcela nasledovať. 
Budúcnosť EÚ 17-02-2022

Slovensko pomáhalo mladým ľuďom cez pandémiu najmenej z Únie (VIDEO)

Pandémia disproporčne ovplyvnila zamestnanosť aj duševné zdravie mladých ľudí. Tí zo Slovenska sú na tom ešte horšie ako priemerní Európania. Pre slovenskú vládu však opatrenia pre mladých neboli prioritou, prijali totiž iba jedno.
Spoločnosť 16-02-2022

Diskusia | Táto krajina nie je pre mladých! Názory a postoje mladých ľudí na Slovensku

Aké sú hodnotové postoje mladých ľudí, ako formujú ich občianske či politické správanie? Do akej miery sú náchylní k pravicovému extrémizmu? Sledujte diskusiu, ktorá predstaví štúdiu mapujúcu postoje, hodnoty a názory mladých ľudí na Slovensku.
Ekonomika 16-02-2022

Diskusia | Operačný program Slovensko: Priority, ciele, poučenia

Ako sa zmení implementačná štruktúra v eurofondoch oproti súčasnosti? V akom stave je príprava Operačného programu Slovensko a ako ju hodnotia zainteresovaní aktéri? V diskusii odpovedajú kľúčoví aktéri.
Budúcnosť EÚ 08-02-2022

Zaujíma Slovákov budúcnosť Únie? Odpovedajú Kiča, Lexmann, Gyárfášová a ďalší (VIDEO)

Slováci chcú vidieť angažovanejšiu Úniu a chcú byť viac informovaní o jej aktivitách. Nedoriešenou otázkou je zapojenie marginalizovaných komunít a iných menšín do diskusií o reformách bloku.
Budúcnosť EÚ 28-01-2022

Zelená transformácia Európy ako nástroj zbližovania životnej úrovne obyvateľov EÚ

Účastníci diskusie hľadali odpovede na otázky, či má EÚ dostatočne silné nástroje na zabezpečenie dostatočne ambicióznej klimatickej agendy a naplnenie očakávaní svojich občanov a či dokážeme zaistiť financovanie zelenej transformácie spôsobom, aby nebola ohrozená naša globálna konkurencieschopnosť.
Budúcnosť EÚ 28-01-2022

Politika a EÚ: Parlamenty v diskusii o budúcnosti Európy

V panelovej diskusii sa zástupcovia politických strán na Slovensku zamerali na výzvy v súvislosti s angažovaním a participáciou občanov vo veciach verejných na miestnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni.
Budúcnosť EÚ 28-01-2022

Občania a EÚ: Konferencia o budúcnosti Európy a európska demokracia

Panelová diskusia zhodnotila doterajší priebeh, formát, výstupy a viditeľnosť Konferencie o budúcnosti Európy v očiach verejnosti na národnej i európskej úrovni.
Budúcnosť EÚ 26-01-2022

OBČIANSKA EURÓPA | Strednodobé hodnotenie Konferencie o budúcnosti Európy

Občianske združenie EuroPolicy a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vás pozývajú sledovať online konferenciu s názvom Občianska Európa – Strednodobé hodnotenie Konferencie o budúcnosti Európy.
Budúcnosť EÚ 21-01-2022

Diskusia | Akú Úniu chceme? Slovenské ohlasy na Konferenciu o budúcnosti Európy

Čo zatiaľ vieme o tom, ako si Slovensko predstavuje budúcnosť EÚ? Ktoré témy rezonujú? Sledujte diskusiu venovanú práve týmto otázkam.