Videá

 • Diskusia | Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo po koronakríze

  Ekonomika 23-06-2020

  Ako koronakríza ovplyvní poľnohospodársky sektor na Slovensku a ako sa prejaví na príprave a obsahu strategického plánu? Aké sú hlavné priority novej vlády v Strategickom pláne na nasledujúcich sedem rokov? Sledujte diskusiu venovanú aj týmto témam.

 • Diskusia | Samosprávy v čase koronakrízy

  Ekonomika 19-06-2020

  Aké sú socioekonomické dopady koronakrízy v slovenských obciach, mestách a krajoch? Ako koronakríza poznačí investičný potenciál samospráv? Ako môže s výpadkom príjmov samospráv pomôcť štát a EÚ? Sledujte diskusiu portálu EURACTIV Slovensko venovanú regionálnej politike.

 • Diskusia | Financovanie európskej obnovy

  Budúcnosť EÚ 12-06-2020

  Na tému financovania európskej obnovy diskutujú europoslanci Ivan Štefanec, Robert Hajšel, Michal Šimečka, štátny tajomník MZVaEZ SR Martin Klus a vedúca tímu ekonomických analýz Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Lívia Vašáková.

 • Diskusia | Ako zastaviť stratu biodiverzity?

  Životné prostredie 11-06-2020

  Aké zmeny potrebuje európske a slovenské poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, aby neohrozovali biodiverzitu? Čo konkrétne plánuje Slovensko pre zlepšenie ochrany biodiverzity? Sledujte diskusiu venovanú aj týmto otázkam.

 • Diskusia | Zelená regionálna energetika na Slovensku

  Energetika 10-06-2020

  Slovenská republika sa zaviazala plniť klimatické ciele, nevyhnutné na odvrátenie krízy globálneho ekosystému. Predpokladom ich napĺňania je udržateľná energetická politika na regionálnej a lokálnej úrovni. Sledujte diskusiu venovanú práve tejto téme.

 • Diskusia | Zelená obnova ekonomiky

  Klíma 09-06-2020

  Sledujte online diskusie s názvom ,,Zelená obnova ekonomiky", ktorej hlavným cieľom je hľadanie spôsobu, ako zosúladiť obnovu ekonomiky po koronakríze s cieľmi v oblasti klímy a širšej ochrany životného prostredia.

 • Diskusia | Ženy a kríza: Zmení pandémia pohľad na ekonomické postavenie žien?

  Rodová rovnosť 03-06-2020

  Nová slovenská vláda v programovom vyhlásení sľubuje ,,realizovať politiky zamerané na znižovanie nerovností medzi mužmi a ženami a odstraňovanie diskriminácie žien”. Ktoré to budú? Aké verejné politiky zlepšujú ekonomické postavenie žien v spoločnosti? Sledujte diskusiu venovanú práve tejto téme.

 • Diskusia | Boj proti násiliu na ženách po odmietnutí Istanbulského dohovoru

  Rodová rovnosť 22-05-2020

  Nová európska stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020-2025 uvádza boj proti rodovo podmienenému násiliu, ochranu a podporu jeho obetí za jednu z piatich priorít a pristúpenie k Istanbulskému dohovoru za jeden z hlavných nástrojov. Sledujte diskusiu venovanú tejto téme.

 • Diskusia | Automobilový priemysel po koronakríze

  Doprava 18-05-2020

  Ako ovplyvní koronakríza automobilový sektor na Slovensku, najmä jeho schopnosť reagovať na dlhodobé trendy? Sledujte diskusiu o budúcnosti automobilového priemyslu na Slovensku po odznení koronakrízy.

 • Diskusia | Európske nástroje: Európsky rozpočet ako hlavný nástroj boja proti kríze

  Ekonomika 14-05-2020

  Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen má byť hlavným európskym nástrojom na boj s hospodárskymi následkami pandémie COVID-19 spoločný rozpočet EÚ. Prvé prostriedky boli vyčlenené už v rámci súčasného rozpočtu: presmerovanie nevyužitých eurofondov, garancie pre Európsku investičnú banku, …

 • Diskusia | Európska solidarita (nielen) v časoch pandémie

  Budúcnosť EÚ 12-05-2020

  Pandémia COVID-19 nie je prvou príležitosťou, ktorá testuje solidaritu EÚ. Cieľom diskusie je zamerať sa na bezprostredné spôsoby európskej spolupráce v boji proti pandémii, či už v oblasti zdravotníctva, civilnej bezpečnosti alebo sociálnej pomoci.

 • Diskusia | Čo robí Európa s pandémiou?

  Ekonomika 23-04-2020

  Cieľom diskusie je vyhodnotiť doteraz avizované plány záchrany ekonomiky slovenskej vlády, porovnať ich s nástrojmi, ktoré využívajú iné európske krajiny a hľadať synergie s opatreniami na európskej úrovni.